Rzav
 Cista avantura
° O projektu
° Aktivnosti
° Fotografije

U skladu sa strateškim opredeljenjem opštine Arilje, realizovali smo projekat "Rzav, Arilje-čista avantura" uz finansijsku podršku Lokalne samouprave.

Opština Arilje nesporno raspolaže izuzetnim prirodnim resursima, netaknutom prirodom i ljudima otvorenog srca, snažnom duhovnom proizvodnjom kao i vrlo atraktivnom kulturno-istorijskom baštinom.Prirodna osnova pogoduje razvoju čitave lepeze izuzetno atraktivnih turističkih proizvoda koje je moguće povezati i time osigurati dodatnu vrednost boravka turista na području opštine Arilje. Međutim, sve je to danas još uvek neiskorišćen potencijal, budući da resursi nisu na odgovarajući način turistički valorizovani. Radi se o atraktivnom prostoru koji još uvek ne funkciše kao usklađeni sastav ponude, iskustava, niti kao razvijena međunarodna tržišna turistička struktura;

Povoljni klimatski uslovi, najčistija reka u Srbiji čitavim svojim tokom-Veliki Rzav, raznovrsnost ostalih prirodnih uslova (voda, zemljište, šume, biodiverzitet), blizina Zlatibora kao ’’vazdušne banje’’ i njegovog uticaja i na ovo područje, predstavljaju kvalitetnu sredinu za razvoj eko-turizma, održavanje zdravstveno-rekreativnih manifestacija, i razvoj turizma uopšte.

Eko-turizam je vrsta turističkog putovanja koje uvažava potrebe očuvanja životne sredine i vezuje se za posetu relativno očuvanim prirodnim dobrima u cilju uživanja i divljenja prirodnim i kulturnim vrednostima čime se promovišu aktivnosti zaštite. Ovaj vid turističkog kretanja karakteriše nizak stepen negativnog uticaja turističkih poseta na prirodu i veliki obim pozitivnih socio-ekonomskih.

Ekoturizam u svetu beleži intenzivan rast, na godišnjem nivou od 5 % (UNWTO). Ekoturizam doprinosi očuvanju zaštićenih prirodnih dobara i otvara brojne mogućnosti za lokalno stanovništvo (zapošljavanje, plasman lokalnih proizvoda, pružanje usluga smeštaja, specijalizovani porodični proizvodi), efekata po lokalno stanovništvo (IUCN – The World Cocervation Union).

Posebna interesovanja podrazumevaju boravak u neobičnom, ekološkom okruženju sa aktivnostima poput kampovanja, pešačenja, biciklizma, ekspedicija na reci, jahanja, ribolova, proučavanja kanjona, pručavanja pećina, planinarenja, razna penjanja, i drugih aktivnosti. Posebni interesi se kasnije vezuju za ostale turističke proizvode i postaju dodatna vrednost osnovnog turističkog proizvoda.

Realizacijom projekta, eko-turizam i zdravstveno-rekreativni turizam nam mogu osigurati stratešku konkurentsku prednost, a time i mogućnost za dugoročno koherentan i održiv rast.

Godišnje se u svetu organizuje skoro 3000 kampova. Organizuju ga volonterski servisi u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, javnim preduzećima, opštinama, privatnim preduzetnicima ili grupama građana zainteresovanih da učine nešto pozitivno za svoju sredinu. Radni kamp je jedinstven oblik volonterskog rada i kao takav postoji još od kraja Prvog svetskog rata kada se grupa Francuza i Nemaca okupila da zajedno obnovi jedno malo francusko selo teško oštećeno u ratu. Od tada se na skoro 3000 različitih načina ljudi udružuju da svojom skromnom pomoći, u vremenu, novcu, iskustvu i radu, doprinesu da naša planeta bude zdravije, lepše i pravednije mesto za život.

Ovaj projekat se bavi oživljavanjem Opštine kao međunarodne turističke destinacije, a time i otvora proces za turističko pozicioniranje područja na međunarodnom turističkom tržištu, podizanjem svesti o značaju održivog razvoja, volonterizmu, i kroz zdravstveno-rekreativni turizam, upoznaje ih i sa mogućnošću bavljenja i tim vidom aktivnosti. Primećen je nedostatak aktivnosti i sadržaja za mlade od 18 do 30 godina, a prema ispitvanjima mladih 2007. koje se sprovodilo u okviru Opštinske strategije za mlade, 51% mladih je putovalo u inostranstvo isključivo na školske ekskurzije.

Ovaj projekat se bavi unapređenjem svesti stanovnika i turista o očuvanju životne sredine, povećanjem turističkog prometa kroz unapređenje promocije turističke ponude opštine Arilje, kao i uvođenjem novih zdravstveno-rekreativnih akivnosti.

Ošti cilj: Doprinos razvoju turizma promovisanjem novih i visokokvalitetnih proizvoda (eko-kamp, dečija radionica, biciklizam) i podizanjem tržišne atraktivnosti cele Opštine.

U okviru opšteg cilja imamo dva specifična cilja:

- Ojačavanje i promocija eko-turizma podizanjem svesti kod dece i mladih
- Promovisanje zdravstveno-rekreativnog turizma

Organizovanje međunarodnog eko-kampa i eko-edukativne dečije radionice doprinosi:

- podizanju svesti kod dece i mladih o značaju očuvanja životne sredine kroz volonterske aktivnosti
- promovisanju volonterskih radnih kampova kao vid doprinosa u rešavanju problema u lokalnoj zajednici, boljem razumevanju naroda i kultura, prijateljstvu i miru
- razvijanju saradnje sa, po delatnosti, srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a posebno u regionu JI Evrope
- stvaranju uslova za poboljšanje položaja mladih i realizaciju omladinskih inicijativa, kao i zalaganje za adekvatnu verifikaciju i afirmaciju rezultata koje ostvaruju mladi
- popularizaciju istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima
- unošenju promena u lokalnu zajednicu i postavljanju primera radom od javnog interesa
- podsticanju ruralnog i eko-turizma

Održavanjem dečije eko radionice povećava se svest dece i omladine o važnosti očuvanja prirode i važnosti održivog razvoja. U sklopu ARLEMM art festa , cilj je da se održavanjem eko-edukativne radionice pošalje jasna poruka da muzika, umetnost u celini i priroda čine savršen sklad i deci i omladini predstavi značaj očuvanja životne sredine i još uvek netaknute prirode u ovom kraju.