Rzav
 Untitled Document
° O projektu
° Aktivnosti
° Fotografije
Osnovni cilj zaštite i održivog korišćenja prirodnog nasleđa je očuvanje i unapređenje biološke raznovrsnosti, vrednosti geonasleđa i predela, arheoloških nalazišta, razvoj javnih funkcija zaštićenih područja, prvenstveno u oblasti naučno-istraživačkog i obrazovnog rada, kulture, sporta i rekreacije, održivi razvoj zaštićenih područja i ostvarenje dobrobiti lokalnih zajednica kroz plansko, kontrolisano i ograničeno korišćenje prirodnih resursa i prostora kao građevinske kategorije, razvoj turizma i poljoprivrede i povezivanje i usklađivanje nacionalnog sa međunarodnim sistemom zaštite prirode.

Ekološko udruženje “Rzav-God Save Rzav’’ i ''Prijatelji Brodareva'', institucionalizacijom saradnje OCD i javnog sektora kroz Odbor za zaštitu životne sredine Regionalne razvojne agencije ‘’Zlatibor’’ na teritoriji Jugozapadne Srbije, će zajednički raditi na razvijanju mehanizma za javno zagovaranje u procesima programiranja vezanim za zvanična dokumenta, povećanju učešća javnosti u donošenju odluka i poboljšanju pristupa podacima o eksploataciji prirodnih resursa i dobara i energije na slivovima reka Velikog Rzava i Lima i drugih potencijalno ugroženih područja, kаko bi se sektoru životne sredine kаo trećem stubu održivog rаzvojа dаlа šаnsа zа potpuno integrisаnje sа ostаlim sektorimа i znаčаjаn imperаtiv.

Projekat se bavi uključivanjem građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i nivou Jugozapadne Srbije, polazeći od činjenice da je učešće građana osnovni temelj demokratije i polazna osnova za građenje inkluzivnog i pravdenog društva.