Rzav
1 2 3 4 5

° Početna
° Novosti
° O nama
° Postanite član
° Posledice gradnje
° Procena uticaja na okolinu
° Foto galerija
° Video galerija
° Novinski tekstovi
° Komentari
° Kontakt
° Najlepša fotografija Rzava

Udruženje "Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav" (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje sa ciljem promovisanja i razvijanja svesti o značaju održivog razvoja društva, zaštiti životne sredine, ekoloških i ljudskih prava uopšte.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, naučno i stručno istraživanje ekoloških ljudskih prava, javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje svoje ciljeve ostvaruje preko:

• širenja svesti o značaju održivog razvoja kao skladnog odnosa ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatsvo sačuvalo i za buduće naraštaje;

• kulturno-edukativnih aktivnosti, emancipacije i uopšte zalaganja za podizanje nivoa svesti građana o zaštiti prirode i prava na zdravu životnu sredinu;

• zaštite raznolikosti biodiverziteta reka Veliki Rzav, Mali Rzav i Moravice, kroz stalni monitoring njihovih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika, (kvaliteta voda, očuvanja ribljeg fonda, promena rečnih tokova, obala, nelegalnog vađenja šljunka, itd.);

• terenskih istraživanja, propagandnih akcija, ekoloških radionica;

• organizovanja rekreacija u prirodi i na rekama (planinarenje, izleti, izviđački kampovi, raftinzi itd.);

• praćenja, dokumentovanja ekološkog stanja i obaveštavanja javnosti;

• unapređenja eko-turizma;

• edukacije u proizvodnji zdrave hrane;

• aktivnosti čišćenja, uređenja , pošumljavanja i održavanja životne sredine;

• približavanja ekološke, kulturne i istorijske vrednosti opštine Arilje sa razvijenim opštinama i zemljama kroz sportsku i kulturnu saradnju i umetničku razmenu;

• zaštitu biljnih i životinjskih vrsta;

• organizovanja muzičkih manifestacija;

• nastupa u medijima, organizovanja različitih tribina, anketa, javnih stručnih skupova, savetovanja, objavljivanja biltena o radu, seminara, drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti, publikacija o ekološkim ljudskim pravima i o drugim pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom, saradnje sa Univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave ekološkim i ljudskim pravima uopšte. 
U saradnji sa Suncem
Vodni resursi i zasticena prirodna dobra Zlatiborske oblasti
Kampanja javnog zagovaranja organizacija civilnog drustva za odrzivo koriscenje prirodnih resursa u jugozapadnoj Srbiji
Cista avantura
Uski vir
Prijavite problem
Vreme
Grupa "God Save Rzav"
Pridružite nam se
Facebook
Preuzmite knjigu
Rijeka bez povratka Rijeka bez povratka - Ekologija i politike velikih brana
Potpišite peticiju
peticija
Prijatelji sajta
Exterra
Tifran
Baobab
Brunoraft
Brunoraft
Beogradska otvorena skola
Zuta stena
 B & N 2012
office@rzavmojareka.net