Rzav
 Untitled Document
° O projektu
° Aktivnosti
° Fotografije

Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav u saradnji sa Osnovnom školom "Ratko Jovanović" u Visokoj, Mesnom zajednicom Visoka, kao i građanima sela Visoka, a uz finansijsku podršku Lokalne samouprave kroz konkurs za udruženja građana, realizuje Projekat "U saradnji sa Suncem" kroz osvetljavanje školskog igrališta fotonaponskim sistemom.

Bez obzira na potencijal, obnovljivi izvori energije (sunce, vetar, biomasa) koji su ekološki čisti, se u opštini Arilje praktično još uvek ne primenjuju. Projekat "U saradnji sa Suncem" se odnosi na primenu tehnologije korišćenja obnovljivog izvora solarne energije fotonaponskim sistemom u svrsi osvetljenja sportskog terena, odnosno igrališta, u sklopu osnovne škole "Ratko Jovanović" u selu Visoka. Realizacija projekta "U saradnji sa Suncem" doprinosi ruralnom razvoju, razvoju infrastrukture ovog dela opštine Arilje, približavanju turističke ponude potencijalnim turistima iz Srbije i sveta, ojačavanju i promociji i kontinuiranoj aktivnosti na promociji alternativnog izvora energije i edukaciji građana o značaju korišćenja solarne energije, samim tim i zaštiti životne sredine.